Fullverdig leirskole etter lovfestingen

Leirskoleopphold er fra skoleåret 2019-20 lovfestet gjennom en ny paragraf i Opplæringsloven:

  • 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur
    Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.

Regjering og Storting har vært klar på at intensjonen med lovfestingen er å videreføre den veletablerte og anerkjente leirskoletradisjonen.

Opphold ved bemannede leirskoler skal fortsatt være på 4 døgn, en full skoleuke i et nytt miljø, med naturen som læringsarena, gratis for elevene.
Det er imidlertid ikke forbudt med fortsatt frivillig dugnadsarbeid innenfor reglene for gratisprinsippet som supplement til å dekke kostnader.
Loven gjør slutt på leirskolekutt og usikkerhet rundt tilbudet.
Ingen kan lenger holdes hjemme.

Når det i loven står 3 døgn som minimum, er det tenkt å være dekkende for andre typer overnattingsturer der leirskole ikke er tilgjengelig. For kvalitet i tilbudet, utbytte for elevene og best kostnadseffekt, er det viktig med et fullverdig opphold mandag-fredag. Det er lite å spare men mye å tape på å korte ned oppholdet fra 3 til 2 hele leirskoledager. Reisedagene ligger fast.

Kommunene mottar gjennom rammeoverføringen penger til både reise, opphold og opplæring for elevene på leirskole.

Se landsmøtets vedtak i saken, Sula, 6. nov.2019

Lovfestingen vedtatt