Aarholt-tunet leirskole

Bildetekst kommer her..

Generell beskrivelse av skolen:

Aarholt-tunet leirskole i Stokke i Vestfold har elevene i sentrum. De får opplevelser og erfaringer i samhandling, egenmestring og undring/ ro. Undervisning og aktiviteter er relatert til Kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Aktivitetene varierer gjennom dagen og fra dag til dag.

SAMHANDLING. Vi legger stor vekt på samhandling i stedet for konkurranse. Elevene utfordres til å gjøre hverandre gode. Det skjer ved lagbygging/teambuilding hvor gruppene løser praktiske, morsomme oppgaver. Vi øver samarbeid når vi flåtepadler på elva ved et innlandsvann, og når vi er i tarzanløypa, går natursti, orienterer etter kart og er med på morokveld. Og så er det kjempestas å sove ute i Bøketunet.

EGENMESTRING. Elevene får sette seg egne mål i trygge omgivelser. Vi har en 150 meter lang svevebane (zipline), klatrevegg med forskjellige vanskelighetsgrader, bruskasseklatring og Burma-bru-balansering. Vi rappellerer, klyver ved med øks, skyter med luftgevær og med pil og bue.

RO, UNDRING og HISTORIEFORTELLINGER. Vi baker brød i den gamle steinovnen, steker flattbrød på takke, spikker, tenner ilden med tennstål. Fisker med enkelt utstyr, feller og sager trær, klipper sauer, tvinner tråd, forer og rengjør hos dyrene. Melker, børster og forer i økologisk kufjøs på nabogård. Tenker miljøbevisst om energibruk, mat og søppel. Finner bergkrystaller og hører om bøkeskogens historie og «Fredrik som bodde i lia» på grensa mellom tre gårder.

Beliggenhet: Sandefjord kommune i Vestfold, 7 km vest for E-18 i usjenert og bilfritt miljø.

Overnatting: Koselige, gamle og nyrestaurerte tømmerhus.

Bespisning: Rikelig og god mat 4 ganger i døgnet, også diettmat.

Rektor og eiere: Ingfrid Weydahl og Svein Aarholt bor på leirskolen.

Driftssesong: Mars – juni og august – november.

Varighet: Mandag-fredag i fire full døgn.

Kapasitet: 2-3 klasser, 50-80 stk. 6. trinn om våren, 7. trinn om høsten.
Gratis opphold for 2 medfølgende lærere pr klasse.

Påmelding/ informasjon: leirskolen@aarholt-tunet.no

Gå tilbake til alle leirskoler