UWC leirskule

OPPLEV VERDA PÅ UWC LEIRSKULE!

UWC Leirskule er samlokalisert med UWC Røde Kors Nordisk, ein internasjonal vidaregåande skule med 200 elevar frå over 85 ulike land.

Leirskulen ligg vakkert plassert ved ei bukt ca 150 km nord for Bergen og 55 km vest frå Førde. Elevane bur i eigne overnattingsbygg frå 2015 i enden av studentlandsbyen og blir soleis ein naturleg del av det internasjonale miljøet på skulen

Våre erfarne lærarar og instruktører er opptekne av tryggleik, og viser omsorg og engasjement for elevane.

 

UWC Leirskule ynskjer, gjennom eit tilrettelagd og variert vekeprogram og engasjerte lærarar, å skape felles opplevingar som fremjar interesse og kunnskap om norsk natur, friluftsliv, kultur og tradisjonar.

Programmet fokuserer vidare på å utvikle respekt og omtanke for kvarandre og å auke medviten og kunnskapar om andre kulturar og språk. Det vil vere gode moglegheiter for å praktisere engelsk under leirskuleopphaldet. Aktivitetane byr òg på moglegheiter for å utfordre eigne grenser under trygge forhold. Vi set tryggleik og høg kvalitet som krav til all undervisning.

Programmet er variert og innhaldsrikt, og vi held på frå morgon til kveld med ulike aktivitetar. Elevane blir ynskt velkomne av elevar frå UWC på ankomstdag. Dagane er vidare delt inn i tre økter med eit formiddags-, eit ettermiddags- og eit kveldsprogram. I ettermiddagsprogrammet vil UWC elevar saman med ein vaksen person fungere som instruktørar og engelsk blir brukt som undervisningsspråk i desse aktivitetane. I tillegg vil ei gruppe elevar også stå for kveldsprogram 1 gang i veka. Basseng med sklie og straum vil bli nytta 2 kveldar per veke.

Aktivitetar vi tilbyr

 • Kajakk
 • Kano
 • Utekjøkken
 • Kulturvandring
 • Bogeskyting
 • Bushcraft
 • Rappell
 • Rominspeksjon
 • Kveldsaktivitet saman med UWC elevar med fokus på FN sine bærekraftsmål
 • Basseng 2 kveldar i veka
 • Avslutningkveld med quiz og kake

 

For meir informasjon om aktivitetstilbudet, sjå nettsida vår.

Kapasitet:     Inntil 75 elevar.
Sesongen:     Mars – medio november

Aldersgruppe:
Vi tilrettelegg undervisningsprogrammet vårt etter behov og det eignar seg for alle klassetrinn frå 6.-10. klasse.

 

For alle som vil delta på ein spanande leirskule i eit unikt internasjonalt miljø – med ungdommar frå heile verda!

Gå tilbake til alle leirskoler