Leirskolekurs, landsmøte og nordisk samarbeid

Nasjonalt Leirskolekurs

arrangeres hver høst, vanligvis i uke 45 i overgangen oktober/november.
Målgruppen er alle leirskoleinteresserte; både leirskolelærere, brukere av leirskole, eiere/drivere og personalet på leirskolesteder.

I 2018 ble kurs og landsmøte avholdt på Dombås fjellskole.
Det var dobbel 50-års feiring; av både leirskoledriften på Dombås og NLF som forening.  I tillegg markerte vi at Norsk Leirskoleforening fikk Friluftslivets Hederspris i 2018
(Se reportasje under fanen AKTUELT)

I 2019 arrangeres leirskolekurset på Frøya Havleirskole 2.-7. nov

Se:  kursinformasjon og påmelding.

 

Landsmøte

avholdes annet hvert år (oddetall) i tilknytning til det nasjonale leirskolekurset.

I 2017 ble landsmøtet avholdt på Knaben leirskole.

Neste sted for landsmøte er Frøya Havleirskole på Sula 5.-6. nov. 2019

Se  informasjon om landsmøtet  og  påmelding.

 

NLR-seminar

Nordisk samarbeid
Hver sommer, gjerne mot slutten av juli, arrangeres Nordisk leirskoleråds seminar i et av de nordiske landene.
I 2018 ble samlingen holdt på Langeland i Danmark.  I 2019 var Finland arrangør, med Sveaborg leirskolesenter utenfor Helsingfors som base siste uke i juli.

I 2020 er Island arrangør. Bli med på en spennende leirskolereise til sagaøya 23. – 27. juli 2020
Se leirskole.no for nærmere info og påmelding.