Leirskolekurs, landsmøte og nordisk samarbeid

Nasjonalt Leirskolekurs

arrangeres hver høst, vanligvis i uke 45 i overgangen oktober/november.
Målgruppen er leirskoleinteresserte; både leirskolelærere, brukere av leirskole, eiere/drivere og personalet på leirskolesteder.

I 2019 ble kurs og landsmøte avholdt på Frøya Havleirskole i fantastisk høstvær 2.-7. nov.
Med 50 deltagere fra hele landet, var det en fin anledning for å kombinere samlingen med feiring av at leirskole dette året endelig har blitt lovfestet.

I 2020 arrangeres leirskolekurset på Haraldvollen leirskole i Bardufoss. 

Se kommende informasjon på link:  kursinformasjon og påmelding.

 

Landsmøte

avholdes annet hvert år (oddetall) i tilknytning til det nasjonale leirskolekurset.

I 2019 ble landsmøtet avholdt på Frøya Havleirskole på Sula.

Neste sted for landsmøte er Klokkerholmen leirskole utenfor Brevik/Porsgrunn

Se kommende informasjon på link:  informasjon om landsmøtet  og  påmelding.

 

NLR-seminar

Nordisk samarbeid
Hver sommer, gjerne mot slutten av juli, arrangeres Nordisk leirskoleråds seminar i et av de nordiske landene.
I 2018 ble samlingen holdt på Langeland i Danmark.  I 2019 var Finland arrangør, med Sveaborg leirskolesenter utenfor Helsingfors som base siste uke i juli.

I 2020 er Island stedet. Bli med på en spennende leirskolereise til sagaøya 23. – 27. juli 2020
Se leirskole.no for nærmere info og påmelding.