Bli medlem

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner.
Formålet er å arbeide for et mangfoldig leirskoletilbud av høy kvalitet med målsetting om at alle elever får flere leirskoleopphold i løpet av sin skolegang.

Bedriftsmedlemskap:

Leirskoler tilsluttet NLF er anbefalt etter søknadsbehandling og befaring.
Jfr.  Anbefaling ; RETNINGSLINJER FOR ANBEFALING AV LEIRSKOLER
Anbefaling gir rett til å stå tilsluttet NLF som Bedriftsmedlem, annonsere i leirskolekatalogen og
på www.leirskole.no, samt gjøre bruk av NLFs tjenester.
(Ta kontakt på NLF@leirskole.no for info og veiledning om Bedriftsmedlemskap)

Personlig medlem:

Benytt innmeldingsskjemaet nedenfor.
Medlemskap koster kr 350,- pr år, er personlig og åpent for alle.
Betaling: Vipps 74780 eller benytt Link til faktura
Medlemskapet er gyldig ved registrert innbetaling.

Inkludert i medlemskap

  • Leirskolekatalogen fritt tilsendt hver høst.
  • Tilbud om deltagelse på Nasjonalt leirskolekurs i uke 45 hver høst.
  • Tilbud om deltagelse på Nordisk leirskoleseminar hver sommer.
  • Oppdateringer og generell leirskoleinfo.
  • Stemmerett på landsmøte.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.