Røvær leirskole

Generell beskrivelse av skolen:

Røvær leirskole ligger i Røvær, et gammelt fiskevær nord for Karmøy. Øygruppa hører til Haugesund kommune, og har i dag ca. 80 fastboende. Leirskolen holder til i et gammelt sjøhus like ved kaien.
Leirskolen disponerer også et annet, nyere bygg for innlosjering. I det nye bygget finnes også et
visningssenter for havbruk, med et særlig fokus på laksenæringen.

Turen fra Indre kai i Haugesund tar ca. 25 min.

På leirskolen konsentrerer vi oss om områder med særlig tilknytning til Røvær: Fiske med garn,
teiner, snører og ruser – samt behandling av fangsten. Vi øver på praktisk båtbruk med robåter
(tobøringer) og kano. Fra og med våren 2024 vil vi også tilby seiling med tradisjonsbåt, en 16 fots
Aslakbåt. Vi streifer dessuten emner som lokalhistorie, tauverk og knuter, fugleliv, samarbeid, sosiale omgangsformer og bærekraft/forurensing.
Hver uke kjører vi gruppevis med RIB ut til et lokalt lakseoppdrett, der egne guider forteller om
produksjon av laks. Det meste av undervisningen foregår ute, og elevene har ikke med seg
mobiltelefon.

  • Kapasitet: 1 klasse (30 sengeplasser)
  • Varighet: man – tor (ev. tir-fre)
  • Sesong: Mars – okt
  • Eier: Stiftelsen Røvær
  • Ansatte leirskolelærere tilsatt i Haugesund kommune

Gå tilbake til alle leirskoler