Bjørnsund leirskole

Generell beskrivelse av skolen:

Bjørnsund leirskole ligger på Nordre Bjørnsund, sør på Hustadvika, med storhavet som nærmeste nabo. Fiskeværet er nå avfolket, men bygningsmassen og tradisjonene er godt i hevd.

Undervisningen er rettet mot kystkultur, lokalhistorie og biologi, og foregår gjennom praktiske aktiviteter i et autentisk og ekte miljø. Nesten all undervisning foregår utendørs, hvor elevene selv utfører naturlige arbeidsoppgaver, og samarbeid er et nøkkelord.

Av organiserte aktiviteter lærer elevene blant annet roing, havfiske, fjæreekskursjon, garn- og teinesetting, kikking på fugler og mye mer.

Også i fritiden har elevene tilgang på tradisjonelle robåter og mye utstyr, så de også da kan utforske miljøet på egen hånd.

Leirskolen har et fast opplegg (se nettsidene), som blir tilpasset den enkelte ukes værforhold.

Eier: Hustadvika kommune
Driftssesong: Mars – november
Varighet: Mandag – fredag
Kapasitet: 90 elevar

Gå tilbake til alle leirskoler