Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Norsk Leirskoleforening sine nettsteder.
Norsk Leirskoleforening (org. no. 971 555 440) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden leirskole.no, simployer.no.

Ta kontakt for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Personopplysninger som behandles

Norsk Leirskoleforening samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
– Firmanavn
– Kontaktperson
– Firmaadresse/fakturaadresse
– Telefonnummer og e-postadresse
– Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse.

Hvordan informasjon innhentes?

Norsk Leirskoleforening samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du ikke velger å oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema
– Registreringsskjema
– Ved påmelding til webinar, kurs og konferanser

Formålet med informasjonen som innhentes

– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
– For å kunne sende relevant informasjon
– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunn av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, og vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på leirskole.no lagres i vår kundedatabase.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Norsk Leirskoleforening bruker EasyWeb Norge AS (org. nr. 918 588 086) som leverandør for nettside og hosting / drift av denne. De vil kunne behandle personopplysninger på vegne av Norsk Leirskoleforening.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Når behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Norsk Leirskoleforening ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Norsk Leirskoleforening
Bentserødveien 45, 3234 Sandefjord
Telefon 901 56 636
Mail: NLF@leirskole.no