Lovverket

LEIRSKOLE OG FORMÅLSPARAGRAFEN

Opplæringslovens §1-1 beskriver formålet med opplæringen. Gjennom sju ledd angir denne paragrafen det grunnleggende og overordnede helhetssyn skolen skal ivareta.
Gevinstene ved leirskole samsvarer svært godt med formålsparagrafen.

Leirskole er tverrfaglig opplæring som direkte kan relateres til og begrunnes  i skolens formålsparagraf.   Link 

 

Se øvrige faner under «Lovverket» for oversikter over nasjonale føringer, læreplaner mm.