Stortingsdebatten

Publisert: 12.02.2016

Se stortingsdebatten om sikring av leirskoletilbudet:
Stortinget torsdag den 11. februar 2016 kl. 10

Dato: 11.02.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 155 S (2015–2016), jf. Dokument 8:146 S (2014–2015))

Sak nr. 3 [11:59:50]

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Torgeir Knag Fylkesnes og Jenny Klinge om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen

Talere

Votering i sak nr. 3

Gå tilbake til oversikten