Landsmøte 2025

Publisert: 10.02.2023

NORSK LEIRSKOLEFORENIG AVHOLDER LANDSMØTE ANNET HVERT ÅR.

NESTE LANDSMØTE BLIR PÅ BRENNABU 2025 

Nærmere info kommer etterhvert.

Info om forrige landsmøte på Fagerli 2023 nedenfor:

Medlemmer av Norsk Leirskoleforening inviteres til landsmøte på Fagerli leirskole 8. – 9. november.

Landsmøtet avholdes på ettermiddagen onsdag 8. nov. og på formiddagen torsdag 9. nov.
i forbindelse med det nasjonale leirskolekurset. Se egen kursannonsering.
(Deltagelse på kurset inkluderer også landsmøtet.)
På torsdag kveld blir det felles avslutningsmiddag.

Landsmøtet skal etter foreningens lover behandle følgende saker:

 • Styrets 2-årige beretning for 2022-2023
 • Revidert regnskap
 • Handlingsprogram for perioden 2024-2025
  Aktuelle fokusområder:
  – Fornyet anbefaling
  – Leirskoletilbudet og ny Opplæringslov
  – Utviklingen av leirskoleordningen i framtidas skole
  – 3 kontra 4 døgns opphold
  – Leirskoleopphold og offentlige anskaffelser- Rammeoverføringen til leirskoleopplæring
 • Behandle aktuelle saker og innkomne forslag.
 • Budsjett, kontingent, administrasjonskostnad og vurderingsgebyr.
 • Valg av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år.
 • Valg av revisorer og valgkomite for 2 år

Saker som medlemmene vil ha behandlet på landsmøtet sendes landsstyret minst to måneder i forveien, senest innen 8. sept. 2021. Stemmerett har alle med gyldig personlig medlemskap, eller som møter med fullmakt fra tilsluttet leirskole. En møtedeltaker kan likevel ikke ha mer enn en stemme. (Jfr. NLF`s vedtekter §§ 5.4 og 5.6) For innmelding og betaling av medlemsavgift; se leirskole.no

Påmelding:       Benytt påmeldingsskjema på leirskole.no under fanen Kurs/påmelding. Påmeldingen er bindende.

Pris:                    Kr. 2800,-  (Inkluderer måltider og 2 overnattinger onsdag-fredag)
Beløpet innbetales innen 9. oktober til konto 2480 09 77807
Mottaker: Norsk Leirskoleforening, Bentserødv. 45, 3234 Sandefjord.
Oppgi påmeldtes navn og kontaktopplysninger på betalingen.
NB! Dersom faktura ønskes tilsendt, opplyses det ved påmelding sammen med fullstendige fakturaopplysninger og e-postadresse på betaler.

Ved evt. spørsmål om reise/opphold/overnatting, ta kontakt med
Trond Fredrik Persen på mob: 971 25 347 eller mail: info@fagerli.no

Møt opp og bli med på å videreutvikle leirskoleordningen til beste for elevene og leirskolene!

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner. NLF arbeider for at naturopplevelse og økologisk helhetsforståelse får en framtredende plass innenfor alle deler av opplæringssystemet.

Gå tilbake til oversikten