Refusjonssatsen for 2016

Publisert: 21.03.2016

Udir har lagt ut følgende om kostnadsfaktoren for 2016:

Kr 569,- per klokketime per gruppe i maksimum 27,5 klokketimar.

Leirskoleopplæring. Eit leirskoleopphald skal ha minst 3 overnattingar. Det blir gitt tilskott for 5,5 timar pr dag. Dersom leirskole- opplæringa er under 27,5 klokketimar (5 dagar) skal statstilskottet reduserast tilsvarande.

Det gir kr 15 647,50 pr gruppe ved full refusjon. (5 dagers opphold)

Link: Refusjon 2016

Gå tilbake til oversikten