Nytt landsstyre samlet til møte i Oslo

Publisert: 18.05.2022

Elise Gjestvang, Martin Berg, Geir Stillingen, Trond Setlo, Vilde Smeby Hammershaug og Marie Kristin Heide. (Ikke tilstede: Styremedlem Bjørn Andreas Ovesen og varamedlemmer Une Marie Narvestad og Camilla Tveitå.)

Etter to digitale styremøter på Teams på grunn av pandemien, var det godt og kunne samles igjen til fysisk møte den 7. og 8. mai -22. Det nye styret består av en god blanding rutine sammen med helt nye leirskoleansikter. Det er en spennende kombinasjon i viktig arbeid som pågår og venter.
Sakslista er variert og innholdsrik, styrt av landsmøtets vedtatte handlingsprogram:

 1. NLF – foreningens visjon, formål og lovverk.
 2. NLFs bedriftsmedlemskap og anbefalingsordning. NLFs retningslinjer.
 3. Handlingsplanen 2022-23
  Oppdatering av ansvars-/oppgavefordelingen i landsstyret.
 4. Oppfølging av høringen til ny Opplæringslov.
 5. Sdir ny forskrift opplæringsbåter med flere enn 12 passasjerer.
 6. Nettsiden leirskole.no.
 7. Gjennomgang av evaluering leirskolekurs Klokkerholmen 2021.
  Innspill til kurset på UWC i uke 45-22.
 8. Kontakt med høyskole/universitet.
 9. Arbeidstidsavtale på leirskole. Samarbeidsavtalen med Utd.f. SFS2213 og KS
 10. Nye leirskolesteder; søknad om anbefaling og medlemskap.
 11. Sparebankstiftelsen – søknad om tiltaksmidler.
 12. Henvendelse fra Norsk seterkultur om samarbeid. Tiltaksmidler for å gjøre barn og unge kjent med seterlivet.
 13. Leirskole og mva-kompensasjon.
 14.  NLR-seminar Island juli -22. Nordisk samarbeid

Møtet ble holdt på Thon Hotel Opera; sentralt og lett tilgjengelig.

Gå tilbake til oversikten