Minneord – Bent Thillerup

Publisert: 08.09.2022

Bent Thillerup er død
Leirskolevirksomheten i Danmark og Norden har mistet en liten mann, men en stor pedagog – og pådriver for at alle barn skulle få oppleve leirskole.
Hans innsats i Danmark, hvor han stiftet Dansk Lejrskoleforening i 1975, har vært formidabel og har satt sine spor. Hans tanker og ideer har festet seg også i de andre nordiske land. Ikke minst gjennom Bents aktive deltakelse på årlige seminar gjennom mer enn 30 år.
Enten det var på Svalbard, i Lofoten, på kanopadling i Reisaelva, på Island, i de finske skoger, på den svenske vestkysten eller blant storbyens «skrald» i København. Bent var alltid et midtpunkt, en humørspreder og i front for utviklingen av nye pedagogiske metoder. Han var en progressiv pedagog og hadde mange tanker om lærerrollen og om hvordan elevene selv kunne utvikle sin kompetanse.
Og han mente alle elevene. Hvis ikke alle kunne delta, kunne det være det samme. Midt på 70-tallet skrev Bent en bok. «Lejrskolebogen» med undertittel «Åndssvageforsorgens Lærerforenings lejrskolefortegnelse».

I Norge jobbet vi samtidig med en veileder om universell utforming og konseptet «Leirskole for alle». Det var dette arbeidet som brakte oss sammen, og som gjorde at vi etter hvert bidro til å stifte Nordisk Leirskoleråd – en paraplyorganisasjon for leirskoleforeningene i Norden.
Sist gang jeg møtte Bent var i 2019. Oppdraget var å lage et intervju med den danske leirskole-guruen og hans disipler. Intervjuet sluttet slik: «Men selvfølgelig skal vi fortsette å utvikle leirskolen!». Jeg tror han ville ha sagt det samme i dag.
Han var forut for sin tid med praktisk pedagogikk, interesse for natur og miljø, og ikke minst lejrskole for alle.
Han var alltid stolt av sin familie. Hanne – og barna Jesper, Lotte og Mette.
Nå er han ute av tiden og vi lyser fred over hans minne.
Stein Rudaa

Gå tilbake til oversikten