Refusjonssatsen 2017

Publisert: 04.02.2017

Øremerket tilskudd til opplæringen på leirskole

Undervisningen som elevene får på leirskolen er dekket av øremerket tilskudd fra staten.
Målet med tilskottsordninga er å stimulera kommunane til å gje alle elevar eitt leirskoleopphald i løpet av grunnskolen.
Link:  Udir om tilskuddet til leirskoleopplæring

Refusjonssatsen for 2017

Udir har lagt ut følgende om kostnadsfaktoren for 2017, med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer:
Kr 585,- per klokketime per gruppe i maksimum 27,5 klokketimar.

Leirskoleopplæring.
Eit leirskoleopphald skal ha minst 3 overnattingar. Det blir gitt tilskott for 5,5 timar pr dag. Dersom leirskole- opplæringa er under 27,5 klokketimar (5 dagar) skal statstilskottet reduserast tilsvarande.

Det gir kr 16 087,50 pr gruppe ved full refusjon. (5 dagers opphold)

Gå tilbake til oversikten