Kystleirskolene kan fortsette sin etablerte båtaktivitet inntil nytt regelverk er på plass

Publisert: 06.02.2019

NLF har sendt en bekymringsmelding til Næringsministeren, Kunnskapsministeren og Sjøfartsdirektøren om at regelverket hindrer sikker og god aktivitet med opplæringsbåter på leirskoler.
Det resulterte i at vi den 24. januar ble invitert til møte med Næringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet for å redegjøre for situasjonen. (Røde Kors og Norges Speiderforbund var også representert.)
Møtereferatet som vi nå har fått oversendt fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) konkluderer med følgende uttalelse:

«Oppsummering
Møtet synliggjorde at Sjøfartsdirektoratets regelverksutvikling knyttet til disse fartøygruppene skaper store utfordringer, og at regelverket medfører at deres drift mest sannsynlig må innstilles.

Statssekretær Bjarmann-Simonsen presiserte at NFD legger til grunn at Sjøfartsdirektoratet tar kontakt med de ulike aktørene og at deres virksomhet kan fortsette som før inntil nytt regelverk er på plass.

Statssekretæren presiserte samtidig at god dialog er svært viktig i det videre arbeidet. Regelverk må gi rom for at aktivitet til sjøs knyttet til bl.a. opplæring av barn/unge og frivillig redningstjeneste, kan videreføres. Statssekretæren understrekte at NFD vil gjøre direktoratet oppmerksomme på at alle de tre forskriftsprosessene må sees i sammenheng. NFD vil be om at forskriftene som er under utarbeidelse forelegges departementet før de trer i kraft.»

Dette er helt i tråd med våre innspill, og vi er godt fornøyd med utviklingen denne vanskelige saken nå tar.
I det videre arbeidet blir det viktig å få på plass et sett forskrifter som er egnet for vår virksomhet. NLF har understreket overfor departementene at sikkerheten står i høysetet ved all leirskoleaktivitet.
NLF følger opp tett, og har en god dialog med både direktorat og departement.

6. feb-19

Gå tilbake til oversikten