Avlyste leirskoleopphold skal tas igjen

Publisert: 23.04.2020

Leirskoleopphold som ikke har blitt gjennomført på grunn av Covid-19 utbruddet skal gjennomføres på et seinere tidspunkt i skoleløpet. Det har regjeringen bestemt, hjemlet i koronaloven.

Dette er gledelig for alle de elevene som har vært så uheldige denne spesielle våren med å gå glipp av sitt ene leirskoleopphold i løpet av 10 års skolegang.
Det betyr også at landets leirskoler kan finne fram booking-kalenderen og fylle opp der det er ledig.
Leirskoler som ikke har kapasitet, bør henvise til andre nærliggende leirskoler slik at kvaliteten på tilbudet ivaretas.

Dette er ordlyden i resolusjonen:

Utdrag fra Kongelig Resolusjon

Kunnskapsdepartementet            Saksnr.: 20/2247        Dato: 17. april 2020       
Statsråd: Guri Melby 

5.3.13 Leirskole
Det følger av opplæringsloven § 13-7 b at kommunen som en del av grunnskoleopplæringen
skal tilby elevene leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre overnattinger i
sammenheng. Departementet antar at det stort sett ikke er behov for tilpasninger i dette kravet
ettersom leirskole eller annen skoletur kan gjennomføres når som helst i grunnskolen og ikke
nødvendigvis må gjennomføres våren 2020. Dersom det er kommuner som ikke har
gjennomført leirskole for elevene som går i 10. trinn, men har hatt planer om å gjennomføre
leirskole våren 2020, vil de mest sannsynlig ikke kunne oppfylle kravet om leirskole for denne
elevgruppen. Departementet foreslår derfor at kravet i opplæringsloven § 13-7 b om å tilby
leirskole ikke skal gjelde overfor elever på 10. trinn hvor det var planlagt leirskole våren
2020. For elever på lavere trinn gjelder kravet om leirskole selv om det var planlagt leirskole
våren 2020 som må avlyses på grunn av utbruddet av Covid-19. Kommunen må da tilby
leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng på et senere
tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

Midlertidig lov:    (10.06.2020)

3.2.7 Leirskole

Midlertidig lov § 8 første ledd bokstav g)

Kravet i opplæringslova § 13-7 b om å tilby leirskole gjelder ikke overfor elever på 10. trinn hvor det var planlagt leirskole våren 2020.

Kravet om å tilby leirskole gjelder ikke for elever på 10. trinn hvor det var planlagt leirskole våren 2020. For elever på lavere trinn gjelder kravet om leirskole selv om det var planlagt leirskole våren 2020 som må avlyses på grunn av utbruddet av covid-19. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

Leirskoler som sådan er ikke skolevirksomhet og er ikke særskilt regulert i covid-19-forskriften. Hvis en kommune vil benytte seg av et leirskoletilbud som en del av grunnskoleopplæringen, vil også leirskoleoppholdet være omfattet av covid-19-forskriften. Skoleeier må sørge for at smittevernreglene for skolene i covid-19-forskriften § 12b blir fulgt under oppholdet.

Gå tilbake til oversikten