«Viktig at korona-situasjonen ikke medfører at man mister gode leirskoletilbud»

Publisert: 18.05.2020

Oppdatering mandag 25. mai
Som et resultat av siste dagers samtaler og dagens oppfølgingsmøte, vil det i løpet av kort tid komme en fellesuttalelse fra KS og NLF rundt håndteringen av leirskoletilbudet og korona-følgene.

 

Oppdatering 23.05.20
Det er berammet nytt møte mellom KD, KS og NLF mandag 25. mai. KS har sett på saken siste uke, og NLF har vært i dialog på mail og telefon. Videre info kommer etter mandagens møte.

 

Kunnskapsminister Guri Melby åpnet og ledet dagens videomøte. Statsråden innledet med å påpeke at det er viktig den lovfestede retten til leirskoleopplæring blir ivaretatt, og at ikke korona-situasjonen må få gjøre at man mister gode tilbud.

NLF v/ styreleder Trond Setlo la først fram problematikken og utfordringene som venter. Det gikk på de økonomiske forholdene rundt nedstengningen, flytting av avlyste leirskoleopphold og kommende merutgifter grunnet smittevernstiltak. NLF mener det er fornuftig med felles føringer for håndteringen av koronasituasjonen.
Styreleder Bjørn Arild Gram førte ordet for KS. Han innledet også med å slå fast at leirskole er en viktig del av totaltilbudet, belyste kommunenes økonomiske utfordringer og lovet at KS de nærmeste dagene vil se på saken.
Det var ikke tid for noen konkrete løsninger i dagens møte, men det var en positiv dialog som lover godt for veien videre.
Det er i alles interesse at elevenes leirskoletilbud overlever denne krevende situasjonen slik at skolene og kommunene fortsatt kan velge fritt i et mangfold av gode leirskolearenaer.

Gjenåpning av leirskoletilbudet
Skolene har åpnet igjen innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernsregler. Det samme gjelder for leirskolene, der det i tillegg er naturlig med godkjenning av lokal kommuneoverlege.
NLF spurte til slutt i møtet om det ville komme et eget regelverk for smittehensyn på leirskoler. Kunnskapsministeren vil komme tilbake med svar på det.

 

Gå tilbake til oversikten