– Verdifullt for alle barn

Publisert: 29.01.2016

Senterpartiet og SV vil gi skolebarna en lovfestet rett til et opphold på leirskole.

Alle barn bør få sjansen til å dra på leirskole minst én gang i løpet av grunnskolen, mener Senterpartiet og SV. (Foto: Lise Åserud, NTB scanpix/ANB)

Alle barn bør få sjansen til å dra på leirskole minst én gang i løpet av grunnskolen, mener Senterpartiet og SV. (Foto: Lise Åserud, NTB scanpix/ANB)

– Det er så viktig at elevene får skaffet seg kompetanse i andre omgivelser. Leirskolen knytter bånd på en annen måte enn det som foregår i klasserommet, sier stortingspolitiker Anne Tingelstad Wøien (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Dobbel funksjon

Sammen med Jenny Klinge (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes fra SV, har hun lagt fram et representantforslag i Stortinget om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i grunnskolen.

– Spør du tidligere elever om tiden på barne- og ungdomsskolen, vil de aller fleste huske et leirskoleopphold. Derfor har dette forslaget en dobbel funksjon, sier Tingelstad Wøien.

Tall fra Norsk Leirskoleforening viser tendensen er synkende for å sende elever på leirskole. Mange kommuner unnlater også å finansiere et leirskoleopphold for elevene.

– Kommuner med trang økonomi velger bort det som ikke er lovpålagt. Det er forståelig. Det var derfor vi la 100 millioner til dette formålet i vårt alternative budsjett, sier hun.

Betaling i gråsonen

I dag dekker det offentlige utgiftene til undervisningen ved leirskolene, mens elevene ofte må dekke øvrige kostnader i forbindelse med oppholdet.

– Når skolene så sterkt oppfordrer foreldrene til å finansiere et leirskoleopphold, sier det litt om hvilken verdi en leirskole har for miljøet og læringsarenaen, understreker hun.

Målet er å gi alle elever rett til leirskole – uavhengig av foreldrenes økonomi.

ANNE TINGELSTAD WØIEN, STORTINGSPOLITIKER (SP)

Samtidig er foreldrenes betalingsevne på kant med gratisprinsippet. Den offentlige grunnskolen skal være gratis for elevene.

– Dagens praksis befinner seg i en gråsone. Den er uoversiktlig og gir grobunn for konflikter i foreldregruppa, sier hun.

– Av hensyn til sosial utjevning er det viktig å gi alle barn rett til leirskole, sier Anne Tingelstad Wøien (Sp). (Foto: ANB Arkiv)

– Av hensyn til sosial utjevning er det viktig å gi alle barn rett til leirskole, sier Anne Tingelstad Wøien (Sp). (Foto: ANB Arkiv)

– Målet er at alle elever skal få et leirskoleopphold – uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er viktig av hensyn til sosial utjevning, mener hun.Tillit til kommunene

Tillit til kommunene

Helge André Njåstad (Frp) er av en annen oppfatning.

– Vi må ha tillit til at kommunene gjør sine egne prioriteringer og vurderinger. Øremerker vi alt som er lurt, legger vi i teorien også ned kommunesektoren, sier Frp-politikeren. ‘

Sannsynligheten er ikke stor for at representantforslaget vil bli vedtatt i Stortinget.

– Det viktigste for oss er å få en debatt, tenke langsiktig og få en lovfestet rett i neste stortingsperiode, sier Anne Tingelstad Wøien. (ANB)

Gå tilbake til oversikten