Vassfaret har fått nye eiere

Publisert: 21.02.2017

Grete avslutter etter 42 år med leirskole

ARNE HEIMESTØL, HEDALEN.NO

Fra venstre: Ingrid Amundsplass, Anne Ingunn Grønhaug, Grete Østerås og Geir Stillingen

Ingrid Amundsplass, Geir Stillingen og Anne Ingunn Grønhaug har overtatt etter at Grete Østerås nå har pensjonert seg.

I kontraktsfestede perioder av året leier Vassfaret leirskole lokaler av Dharma Mountain sør i Hedalen. Disse lokalene har vært brukt de siste 19 årene. Før det var ekteparet Harry og Grete Østerås leirskolelærere på Søbekkseter.

– For meg har det faktisk blitt over 42 år med leirskole som livsstil, forteller Grete. Mannen, Harry Østerås, døde i 2009.
(Se artikkel nedenfor, skrevet av Stein Rudaa og Aslak Thorsen, mangeårig leder og nestleder i NLF.)

Leirskolen på Søbekkseter ble lagt ned da det ble for kostbart å lage godkjent avløpsanlegg til bygningene som hadde vært i bruk siden slutten av 50-tallet. I alle disse årene har godt over 50 000 barn vært på leirskole i Hedalen.

Populær leirskole
Mellom 1000 og 1200 elever besøker hvert år Vassfaret leirskole. Elevene kommer hovedsakelig fra Oslo, Bærum og Vestfold.

Flere kommuner har allerede bestilt leirskoleuker til og med skoleåret 2022/2023. – Vi ser flere eksempler på at foreldre som har vært på leirskole, står på for at egne barn skal få den samme opplevelsen, sier Stillingen.

Snøhulegraving

Må stå på
Anne Ingunn Grønhaug og Geir Stillingen er tilsatt i Sør-Aurdal kommune i til sammen 1,75 årsverk. Leirskolelærerne har fire assistenter som kan stille opp når det er behov for det. – Sykefraværet er nær null prosent. Det skal mye til før vi ikke kan stille på jobb, forteller Anne Ingunn. Hun er forresten vertskap og har døgnvakt når leirskolen har besøk. Begge er enige om at de har fått drømmejobber i Hedalen.

Viderefører en stolt tradisjon
– Vi kommer til å videreføre leirskoledriften i den ånd og tradisjon som Harry og Grete Østerås skapte gjennom mange år i Hedalen, sier daglig leder Ingrid Amundsplass. – Mange har blitt glade i bygda og fjellet etter å ha vært her som barn, og flere tidligere leirskoleelever har nå hytte i Hedalsfjella.

Naturopplevelser, læring og glede på Vassfaret

Gå tilbake til oversikten