Utredning og høring om lovfesting av leirskoleopphold

Publisert: 04.05.2018

Det er mulig det blir en markering i Oslo i forbindelse med regjeringens lovfestingsarbeid, evt. i kombinasjon med boklansering.

Utredningen skal legges ut på høring denne høsten, men det er ikke kunngjort noen dato foreløpig. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.

2018 ligger an til å bli et godt år for leirskoleordningen!  

Vi sees!

Med vennlig hilsen
Landsstyret i Norsk Leirskoleforening
v/ Trond Setlo, leder

Jan Rob, Elisabeth Mellbye, Trond Setlo, Martin Berg og Geir Stillingen på styremøte i Oslo, på selve 50-års dagen for stiftelsen av foreningen, 4. mai 2018. (Ikke tilstede: Liv Berit Romtveit og Mette Evensen.)

Gå tilbake til oversikten