Trond Setlo med klar melding til lokale politikere

Publisert: 16.09.2018

– IKKE kutt i bevilgningene til leirskole!

FRYKTER FRAMTIDA: Trond Setlo har brent for leirskole i en mannsalder, og frykter framtida i tøffe, økonomiske tider. – Beslutningstagere i kommunen har valgt bort leirskole for barn i Sandefjord før. Jeg håper ikke de gjør det igjen i budsjettforhandlingene som kommer, sier Setlo. Her ser vi ham med det synlige beviset på «Friluftslivets Hederspris». Foto: Sigurd Øie

Sist det var stramme, økonomiske tider i Sandefjord kommune, valgte de lokale politikerne å fjerne leirskoletilbudet for 6. og 7. trinn. Det ble gjeninnført tre-fire år senere. Nå frykter Trond Setlo at politikerne nok en gang vil ofre leirskoletilbudet på grunn av økonomi.

– Prisen er en stor anerkjennelse av foreningens og leirskolenes arbeid gjennom år, sier Setlo.

Norsk Leirskoleforening arbeider for å sikre et godt leirskoletilbud til landets elever. De fleste reiser på 6. eller 7. trinn, andre på 8. eller 9. trinn. I alt 51 leirskoler er tilsluttet leirskoleforeningen.

Nervøs for budsjett-forslagene

Nå når det nærmer seg budsjett-tid i desember, erkjenner Trond Setlo at han er nervøs og urolig. Han er redd for at de lokale politikerne – igjen – vil kutte i budsjettet til elever fra Sandefjord, som ønsker å dra på leirskole.

– Har du fått signaler fra det politiske miljøet om at leiskole-tilskuddene er i fare i de kommende budsjett-forhandlingene?

– Nei, jeg har ikke det. Min bekymring er historisk. Leirskoleordningen er blitt satt under press lokalt tidligere, og hele ordningen ble jo borte i noen år. Den historikken gjør meg urolig, og det er derfor jeg går så tidlig ut og advarer at dette ikke må skje – igjen, sier Trond Setlo.

Mangeårig ildsjel

Trond Setlo er distriktets største ildsjel når det gjelder leirskole, og han har møtt nasjonale politikere i Oslo for å overbevise dem om at leirskolen må fortsette – og at det må inn i lovs form.

– Jeg har fått positive tilbakemeldinger fra politikere. Viljen er stor til å opprettholde tilbudet, sier Setlo.

Han er leder for Norsk Leirskoleforening, men jobber til daglig som leirskolelærer for Sandefjord kommune på Knattholmen kystleirskole. Der har de et jevnt tilsig av leirskoleelever fra hele landet i vår- og høstsesongen.

Men han er like kjent for sin lidenskapelige interesse for svømmeopplæring – Svømmeskolen. Faren, Finn Setlo, startet i sin tid svømmeopplæringen i Sandefjord, og sønnen har fulgt opp tradisjonen i alle år siden. I tillegg jobber han med livredningssertifisering for skole- og barnehagepersonale.

Får penger til leirskole av staten

Hvert år får kommunen tildelt penger i form av statlige rammeoverføringer. I denne summen er det bakt inn over 2.000 kroner i leirskoletilskudd per elev på 6. eller 7. trinnet i Sandefjord. Det dreier seg om cirka 700 elever, fra hele storkommunen.

– Sist de lokale politikerne valgte å bruke disse pengene til andre formål, mistet skoleelevene i Sandefjord sjansen til å dra på leirskole i tre-fire år. De raserte hele leirskoletilbudet for barna, før det ble gjeninnført. Jeg frykter for at dette kan skje igjen. Har de valgt å slette posten i budsjettet tidligere år, er det lavere terskel for å gjøre det samme igjen, sier Setlo.

På grunn av gratisprinsippet i skolen får ikke elevene lov til å betale leirskole selv, om de ikke får støtten fra kommunen. Dermed mister de automatisk leirskoletilbudet, når lokalpolitikerne stenger igjen pengesekken.

Håper leirskole blir lovpålagt

– Det paradoksale er at pengene blir lagt inn i den statlige overføringen til kommunen. Her kan lokale politikere bestemme at pengene kan brukes til andre formål. Jeg vet at regjeringen jobber mot å få leirskole som et lovfestet tilbud i framtida – i likhet med Svømmeskolen. Da vil det overstyre lokale leirskolekutt, slik at midlene må brukes der de er ment, sier Setlo.

Han håper at «Friluftslivets Hederspris» vil være med på å høyne verdien og forståelsen for at leirskoletilbudet for 6. og 7. trinn er veldig viktig. Denne prisen henger høyt, og blir heller ikke delt ut hvert år.

– Leirskole er en verdifull læringsarena som fremmer skoletrivsel, integrering, miljø, friluftsliv og god folkehelse, sier han.

Leirskoletilbudet ble noe amputert

Selv om 6. og 7. trinnet i Sandefjord fikk igjen bevilgningene til leirskole, ble likevel noe endret.

– Tidligere dro elevene på fem dagers overnattingstur. I dag blir de hentet hjem på torsdag, etter tre netter, mens medelever fra andre kommuner på samme leirskoleopphold får bli en dag til. Men et amputert tilbud er bedre enn ikke noe tilbud, sier Setlo.

Det er cirka 63.000 elever i et årskull i Norge.

– Av de 63.000 reiser cirka 50.000 på leirskole i løpet av grunnskolen,flest på 6. eller 7. trinn – og noen på 8. eller 9. trinn. Dersom lokalpolitikerne i Sandefjord bestemmer seg for å kutte støtten til leirskole, vil Sandefjords elever bli del av et lite mindretall som ikke får ta del i dette viktige tilbudet, sier Trond Setlo.

Gå tilbake til oversikten