To nye æresmedlemmer i Norsk Leirskoleforening

Publisert: 10.12.2019

Det er ikke hvert år Norsk leirskoleforening oppnevner æresmedlemmer. På landsmøtet på Sula i 2019 ble det to stykker, som etter mange års intens innsats for leirskolesaken nå er æresmedlemmer i foreningen.

SOLID INNSATS: Elisabeth Mellbye og Trond Setlo ved et av sine mange besøk på Stortinget i kampen for å få til en lov som sikrer leirskole for alle norske elever.

Begge de nye æresmedlemmene har vært svært gode pådrivere i Norsk Leirskoleforenings organisasjonsarbeid og arbeidskrevende lobbyvirksomhet.
De er sterkt opptatt av det meningsfylte ved å introdusere trivsel og glede i naturen for unge mennesker og å kunne være med på å skape livsvarig interesse for å være i aktivitet ute, samt kunnskap og respekt for naturen.

Likeledes de store mulighetene som ligger i leirskolekonseptet som læringsarena for mestring og personlig utvikling for alle elever, tilpasset opplæring og til glede for elever som sliter ekstra med klasserommets rammer​​, mulighetene for å se og utvikle barna som «hele mennesker», naturens verdi for kontemplasjon og psykisk helse, mulighetene for en praktisk tilnærming til klima, miljø og bærekraftig utvikling, leirskole som integreringsarena, bli bedre kjent, bekjempe fordommer, styrke klassens læringsmiljø, imøtekomme barns behov for fysisk aktiv lek, vise fram friluftslivets gleder og verdier som kan stimulere til framtidig aktiv og variert bruk av naturen.

Begge har dessuten partnere hjemme som interesserer seg for leirskolesaken og hjelper til.

Elisabeth Mellbye (f. 1954) har vært daglig leder på Brennabu leirskole i Valdres i 36 år. Hun er lærerutdannet og er også eier/bedriftsleder på Brennabu. Elisabeth har sittet i landsstyret for Norsk Leirskoleforening i 2 ulike perioder, første fra 1993-1997 og nå sist som nestleder fra 2013-2019. Hun har dessuten alltid passet på å engasjere andre leirskoleeiere i viktige leirskolespørsmål og vært et viktig bindeledd mellom bedriftseierne og pedagogene. Elisabeth går nå ut av styret.

 

Trond Setlo er født i 1961, er adjunkt med flere tilleggsutdannelser og var ungdomsskolelærer og svømmeinstruktør før han begynte som leirskolelærer på Knattholmen kystleirskole ved Sandefjord i 1997. Han ble valgt til leder i Norsk Leirskoleforening i 2013 og har blitt gjenvalgt på landsmøtene etterpå, i en spesielt intens arbeidsperiode for leirskoleforeningen. Han ble gjenvalgt på nytt på landsmøtet på Sula.


Fra før har Norsk Leirskoleforening følgende æresmedlemmer:

Reidun Guldhaug (Fredrikstad), Aslak Thorsen (Kragerø) Stein Rudaa (Tromsø),
Harry Østerås og Grete Østerås (Vassfaret), Helga Jørgensen Rudaa (Tromsø).

Utmerkelsen ble delt ut under landsmøtemiddagen på Frøya Havleirskole, til stor overraskelse for prisvinnerne. Begge var både stolte og rørt av den ærefulle tildelingen.

Det norske leirskolesystemet har blitt kjempet fram gjennom mer enn 50 år og ble i 2019 omsider anerkjent av Stortinget, som nå har vedtatt en lov om at leirskole er en rettighet norske grunnskoleelever skal ha. Regjeringen overfører dermed hvert år over 200 millioner kroner til reise, opphold og undervisning for 63.000 elever hvert år. Pengene overføres til kommunene, som også har arbeidsgiveransvaret for pedagogene ved leirskolestedene.
Trond og Elisabeth har gjort en sterk innsats i sluttspurten i lovarbeidet og mottok NLF-medlemmenes hyllest på landsmøtet på Sula i november 2019.

(Red. Aslak Thorsen)

 

Gå tilbake til oversikten