Takk til Stein Rudaa

Publisert: 15.11.2013

 

Stein valgte før landsmøtet på Brennabu 2013 ikke å stille til gjenvalg som leder. Med det er en lang epoke over. Stein har ledet NLF i nesten 30 av foreningens 45-årige historie, bare avbrutt av et par korte opphold.
Hans strategiske arbeid med å holde leirskolebevegelsen samlet også i urolige tider, har vært avgjørende for den solide posisjon tilbudet har i grunnskoleløpet.
Med fast hånd på rattet og gode medspillere i landsstyret, har Stein staket kursen for leirskoleordningen i Norge. Kvalitet i tilbudet har stått sentralt i arbeidet.
Det store målet har vært leirskole for alle elever.

Samtidig har Stein vært en pådriver i det Nordiske samarbeidet for leirskoletilbudet gjennom Nordisk Leirskoleråd; NLR.

Leirskoleforeningen og leirskole- Norge takker for innsatsen.
Stein Rudaa er æresmedlem i Norsk Leirskoleforening.

Trond Setlo, nyvalgt leder 

Gå tilbake til oversikten