Støtte til seteraktiviteter på leirskoler

Publisert: 10.06.2022

Leirskoler inviteres til å søke om midler til seteraktiviteter i opplæringen. Norsk Seterkultur har fått støtte av Sparebanksiftelsen for å formidle den norske setertradisjonen til barn og unge.

Leirskolene er en særlig god læringsarena; mange med nærhet til gamle seterområder ikke bare i fjellet, men også ved kysten. Det gir muligheter for seterbesøk.

Videre er leirskolens praktiske tilnærming til læring ideell for å bli kjent med tradisjonelle seteraktiviteter som f.eks. ysting, ulikt husdyrhold, melking, flatbrødbaking, steking av lapper, hesjing og stell av slåttemark, ulike byggeskikker stein/lafting/bindingsverk osv.

 

Det kan søkes om støtte til både etablering av besøk til en seter og til å utvikle ulike seteraktiviteter på egen leirskole.

Prosjektet handler om formidling av setring og stølsdrift som en sentral og betydningsfull del av den norske kulturarven, historien bak og hvordan den kan leve videre i dag.

I 1907 var det godt over 44 000 setre i drift. I 2000 var det ca 2000 setre i drift.
I dag er det ca. 900 aktive setre, der omkring 40% vurderer å slutte.

Det arbeides nå med å få seterkulturen inn på UNESCOs verdensarvliste over immatriell kulturarv.

Det er mange spennende temaer knyttet til setertradisjonen og seterkulturens betydning; som f.eks.
budeias arbeidstid – liv og virke,
setra som kvinners arbeidsplass og kvinnefrigjøringen,
barnas deltakelse og oppvekstforhold,
husdyra på beite, gjetertradisjonen og samlivet med rovdyra,
kulturlandsakapets betydning for naturmiljøet og biologisk mangfold,
kosthold og økologisk mat.

Setra og seteraktiviteter som formidlingsarena gir elevene rom for å oppleve, smake, høre, se, ta på og gjøre; i beste leirskoleånd. Løp og søk!

Link til:
Utlysing av midler til leirskoler som vil tilby seteraktiviteter

Eksempel på søknad til Norsk seterdrift

Gå tilbake til oversikten