Stortingsseminar 31. august 2016

Publisert: 02.09.2016

God respons på NLF`s innlegg til behandlingen av Friluftslivsmeldingen: Meld St 18 (2015/2016)

Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Gjennomgående tema for seminaret:
Friluftslivstiltak eller lavterskeltilbud som genererer stor aktivitet.

NLF`s vinkling:
Leirskoleordningens betydning som rekruttering til framtidig friluftsliv

Styremedlem Jan Rob og leder Trond Setlo deltok fra NLF.

Jan Rob og Trond Setlo fra NLF, Stortingsrepr. Jan Henrik Fredriksen (Frp), saksordfører for Friluftslivsmeldingen og Eirik Milde (H)

Gå tilbake til oversikten