Statsråden inviterer til møte om koronasituasjonen og leirskole

Publisert: 11.05.2020

Statsråd Guri Melby inviterer NLF og KS til møte om leirskoler og koronasituasjonen.
Samtalen avholdes som videomøte mandag 18. mai, med flere viktige temaer på agendaen.

  • Nedstengningen, varighet og økonomi.
  • Gjenåpningen, nasjonale føringer og lokale løsninger.
  • Løsninger på hvordan de elevene som nå blir rammet av avlysninger, skal få tilbake sitt leirskoleopphold på et seinere tidspunkt.

 

NLF har de siste ukene hatt en tett kontakt med Kunnskapsdepartementet for å finne hensiktsmessige løsninger på noen av de utfordringene koronasituasjonen har gitt i leirskoledriften.

KD har i den forbindelse hatt dialog med KS, men det har så langt dessverre ikke ledet til noen felles føringer for den økonomiske håndteringen.

Vi setter derfor pris på at Kunnskapsministeren arrangerer dette møtet.

 

Det har nå vært 10 uker med full stans i
tilbudet, og det er usikkert når elevene igjen kan få reise på leirskole. Oppholdet og den unike læringsarenaen det gir, er et høydepunkt i elevenes skolegang.

Nedstengningen vil få alvorlige følger for skolenes leirskoletilbud i framtiden hvis denne situasjonen vedvarer. Leirskolestedene står nå uten mulighet for å ta imot elever mens alle uunngåelige utgifter ruller på.

Leirskoledriverne har så langt ventet tålmodig på sentrale føringer for hvordan dette skal løses økonomisk. Det går ikke lenger med tanke på at kommunene og skolene i framtiden skal ha et oppegående leirskolemangfold å velge i.

Vertskommunene har ansatt undervisningspersonale på leirskolene, og har lønnskostnader som brukerkommunene har fått midler til å dekke.
Det har stoppet opp.

Tilbudet er lovfestet, statlige midler er bevilget og situasjonen må løses.

 

Gå tilbake til oversikten