Senterpartiet vil styrke finansieringen av leirskoletilbudet

Publisert: 20.10.2016

..med 1000 kr pr elev

Se s 49 i link: Sp`s alternative statsbudsjett 2017 
Senterpartiet ønsker at alle elever skal få delta på leirskole i løpet av grunnskolen, uten at dette skal komme i konflikt med gratisskoleprisnippet. Derfor foreslår Senterpartiet å bevilge 1 000 kroner per elev som deltar på leirskole, til sammen 60 mill. kroner kroner for å styrke den offentlige finansieringen av leirskoleopphold for elever i grunnskolen.

Dette ville bety at kommunene får over 3000 kr pr elev til leirskoleopphold, og tilbudet ville være fullfinansiert.

Gå tilbake til oversikten