Senterpartiet vil lovfeste rett til leirskole

Publisert: 12.07.2015

Alle barn bør få sjansen til å dra på leirskole minst én gang i løpet av grunnskolen, mener Senterpartiet, som vil lovfeste rett til leirskole.

Leirskole gir verdifull læring, både sosialt og faglig, mener Sps utdanningspolitiske talsperson Anne Tingelstad Wøien. Hun er bekymret over at en del kommuner kniper inn på utgiftene til leirskoleopphold slik at barn mister tilbudet.

– Vi mener alle barn bør ha rett til dette fordi det er så viktig for dem. Elevene får ny kunnskap, og det er en fin måte å bli kjent med hverandre på i en annen sammenheng, sier Tingelstad Wøien til NTB.

– Havner på kuttlista

Tidligere var midler til leirskole øremerket, men nå inngår pengene i den store potten som er rammeoverføringen til kommunene. Det betyr at en del kommuner prioriterer ned tilbudet når økonomien er anstrengt.

– Tidligere fikk kommunene et eget tilskudd, men nå dekkes bare lønn til leirskolelærere. Derfor har vi lagt inn 100 millioner kroner i vårt alternative budsjett, sier Tingelstad Wøien.

Ifølge Norsk leirskoleforening var det rundt 10.000 elever som ikke fikk tilskudd til leirskole i 2013, utelukkende begrunnet med svekket kommuneøkonomi. Det innebærer at 15 til 20 prosent av elevene ikke lenger får tilbud om leirskoleopphold, påpeker foreningens leder Trond Setlo.

Han har over en årrekke sett en tendens til synkende vilje og evne hos kommunene til å sørge for et tilbud.

– Kommunene ser nok at det er verdifullt for elevene, men siden leirskole ikke er lovpålagt, så havner det på kuttlista når det er trange tider, sier Setlo.

– Smitteeffekt

Han påpeker at det oppstår en lokal smitteeffekt. Når én kommune dropper tilbudet, blir det enklere for nabokommunen å gjøre det samme. Et eksempel er Vestfold, hvor 60 prosent av skolebarna må klare seg uten leirskole. Setlo mener det viser behovet for å lovfeste retten.

– Er det én uke i løpet av ti års skolegang som ikke må kuttes, så er det leirskoleuka. Den er helt unik og gir elevene mulighet til å lære ting de ikke får tilgang til i sin vanlige skolehverdag, sir han.

Mangel på kommunale midler fører til at barn og foreldre forsøker andre metoder for å finansiere opphold, eller må betale av egen lomme.

– Vi er tilhenger av gratisprinsippet i skolen. Noen steder samler man inn litt ekstra, men i utgangspunktet skal det være gratis opphold, sier Tingelstad Wøien.

Forslaget, som foreløpig har støtte fra SV, ble lagt fram for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen like før Stortinget tok sommerferie. Det blir trolig behandlet rundt juletider.

Gå tilbake til oversikten