Retten til leirskoleopphold blir lovfestet

Publisert: 23.02.2018

Regjeringserklæringen på Jeløy mellom Høyre, Frp og Venstre ble gjort kjent den 15. januar 2018.  Der står det: «Regjeringen vil
LOVFESTE RETTEN TIL ET LEIRSKOLEOPPHOLD I LØPET AV GRUNNSKOLEN»
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner gir 22.02.18 dette svaret på framdriften i saken:

Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:964 (2017-2018)
Innlevert: 15.02.2018
Sendt: 16.02.2018
Besvart: 22.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV):
I Jeløyaerklæringen står det at regjeringen vil lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Dette er ei lovfesting SV har etterlyst og vi ønsker å takke regjeringen for nå kommer på plass. En lovfesting er en etterlengtet og gledelig avgjørelse som er viktig for mangfoldet i grunnskolen og elevenes opplæringstilbud.
Kunne ministeren si noe om hvilken prosess han har tenkt at denne lovendringen skal ha og hvordan fremdriften i saken blir?

Begrunnelse

Skolebarn i hele Norge har grunn til å glede seg over at det nå ser ut til at retten til et leirskoleopphold ila grunnskolen nå skal bli lovfestet. Å ta i bruk naturen som læringsarena er en av leirskolens kjennetegn. At det også gir skolebarn kjennskap til utfordringer naturen gir gjennom mestring og benytte naturen som arena, at hele skoleklasser deltar sammen og at et leirskoleopphold har viktige elementer som folkehelse, kulturformidling og inkludering gjør at et opphold på leirskole er og bør være en viktig del av skoleløpet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner:
Jeg vil raskt følge opp Jeløya-plattformens punkt om lovfesting av retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Kunnskapsdepartementet utreder nå lovforslaget i tråd med utredningsinstruksens krav, og vil før sommeren sende på høring et forslag om endring i opplæringsloven som gir elever rett til leirskoleopphold.

Link:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=71304

Gå tilbake til oversikten