Regjeringen mener at Stortingets bestilling krever lovhjemmel

Publisert: 02.03.2017

saken går tilbake til Stortinget

Møtet den 1. mars med Kunnskapsdepartementet og opplæringsavdelingen  ga svar på veien videre.
Regjeringen mener at leirskoletilbudet må lovhjemles før det kan tas inn i læreplanen. Et flertall på Stortinget uttalte i budsjettmerknaden at de er uenig i det. Nå går saken tilbake til Stortinget for ny behandling.
Det er tverrpoltisk enighet om at leirskole er verdifullt, og et nasjonalt mål at alle skal få tilbudet.
Denne våren får vi se om Stortingsflertallet mener alvor!
NLF følger opp saken.

Gå tilbake til oversikten