Regjeringen lovfester rett til gratis leirskole for alle elever

Publisert: 21.09.2018

Artikkel fra SB:

VIL GI KOMMUNEN PLIKT: – Vi må sikre at alle elever får reise på skoletur i løpet av grunnskolen, uttaler kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), her avbildet sammen med kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande på Korsvoll skole. Foto: Pressesfoto

VIL GI KOMMUNEN PLIKT: – Vi må sikre at alle elever får reise på skoletur i løpet av grunnskolen, uttaler kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), her avbildet sammen med kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande på Korsvoll skole. Foto: Pressesfoto

Av NTB

Publisert:

Det å mestre å overnatte hjemmefra, er en viktig ferdighet og en del av dannelsen, sier kulturminister Trine Skei Grande (V). Nå lovfestes retten til leirskole.

20 prosent av elevene i grunnskolen får i dag ikke tilbud om leirskole. Nå vil regjeringen gi kommunen plikt til å tilby gratis leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen.

– Et leirskoleopphold er viktig for mestringsopplevelser, for å skape selvstendige unger og for å få sosial kompetanse. Det å fikse å være på overnattingstur med jevnaldrende, er en viktig ferdighet, sier kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Gratis leirskole har vært en av Venstres kampsaker i en årrekke, og partiet fikk kravet inn som en del av Jeløya-plattformen, da de gikk inn i regjering i vinter. Nå endres opplæringsloven slik at kravet innfris.

– Det er heller ikke alle barn som vokser opp i familier med et sterkt friluftsliv. Da kan leirskolen være en inngang til friluftsliv som fysisk aktivitet, det mener jeg er en viktig fellesarena, legger hun til.

Skal være gratis

I dag er det opp til hver enkelt skoleeier om de ønsker å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting, noe som har ført til at rundt 20 prosent av elevene ikke får dra på tur.

– Noen kommuner sier i dag nei til tur og legger opp til at foreldre og elever selv må finansiere en tur gjennom loddsalg, dugnader og gaver. Det ønsker vi ikke. Dette handler om gratisprinsippet i skolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Vi må sikre at alle elever får reise på skoletur i løpet av grunnskolen, uavhengig av hvor de bor og om foreldrene har råd. Leirskole skal være en del av grunnskoleopplæringen og kan gi elevene opplevelser og andre perspektiver på skolefagene. Leirskole for alle vil også være viktig for å fremme integrering, sier Sanner.

Trine Skei Grande sier at på skoler som har elever fra kulturer hvor overnattingsturer ikke er så vanlig, kan det kreves en ekstra jobb for å få foreldrene til å være positive til deltakelse.

– Det kan være at rektor eller lærere må dra på hjemmebesøk for å forklare hva det handler om, sier Grande. Hun understreker at leirskoleoppholdet er obligatorisk for elevene.

Minst tre dager

Leirskoleoppholdet finansieres gjennom kommunerammen. I tillegg er det et øremerket tilskudd på budsjettet til Kunnskapsdepartementet, opplyser departementet.

– Tilskuddene har vært der og har vært økt, men vi har sett at en andel elever likevel ikke får leirskole. Derfor lovfester vi dette nå, sier Skei Grande.

Skolene skal selv kunne velge hvordan turen skal organiseres ut fra lokale forhold og muligheter. Kravene som stilles, er at turen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at en del av aktivitetene på turen skal være opplæring. Turen skal planlegges sammen med elever og foreldre, og det skal tas hensyn til ulike behov blant elevene.

Gå tilbake til oversikten