Rapport fra Den alternative helsekonferansen

Publisert: 10.05.2014

8. mai i  Holmenkollen skianlegg Pressesenteret.

NLF var invitert av FRIFO til å delta på denne  konferansen som skulle være et motstykke til den tradisjonelle årlige  Helsekonferansen . Til forskjell fra den konferansen der pasienten ,  behandlingene og sykdommene står i fokus,   var denne alternative konferansen fokusert på  helseforebyggende arbeid med hovedblikk  på friluftsliv . Den skulle også ha et ekstra øye på innvandrerbefolkningen i  dette bildet. I underkant av 200 personer hadde meldt seg til  konferansen som ble ledet av Abid Q. Raja.   12 ulike organisasjoner   hadde innlegg om sitt arbeid inn under dagens tema. Fra NLF var det nestleder Elisabeth Mellbye som holdt  innlegget med  støtte av  styremedlemmene  Aslak Thorsen og Liv Berit Romtveit  i  salen. Vårt innlegg hadde tittelen « Leirskole styrker folkehelse og  integrering» og tok for seg de ulike læringsmessige , sosiale og helsemessige  gevinstene ved et leirskoleopphold samt hvilken struktur dette er bygget opp  rundt. Vi fikk sendt gode signaler om nødvendigheten av å sikre leirskole ila  grunnskoletida. Av innledere ellers foruten FRIFO selv kan nevnes, DNT  Drammen og omegn, Friluftssenteret i Gamle Oslo, Byplanlegger fra Arendal om å  tilrettelegge for friluftsliv i tettbygd strøk, Røde Kors Friluftsliv,  Tjukkas-gjengen, Drammen Ballklubb og SFO, Norges Astma –og Allergiforbund m  fl. Avslutningsvis møtte et politisk panel av  stortingsrepresentanter fra alle partier – unntatt  Høyre. Runden blant dem viste  engasjement og interesse både for konferansen i seg selv og for betydningen av  aktivitet i friluftsliv. På direkte spørsmål fra NLF om politikerne opplevde det  som greit at rammeoverførte midler til kommunene ment for leirskole gikk til  andre ting, rakk både SV og KrF å si et bastant nei til det før en hastet videre  til andre tema. NLF opplevde dette som en nyttig arena å delta i. Som  medarrangør fikk vi også være med å åpne konferansen samt at vår logo hadde en  framtredende posisjon under hele konferansen. På veggavisa for konferansen kom det opp mange gode  forslag på konkrete tiltak for å fremme folkehelse gjennom friluftsliv. Flere av  innspillene omhandlet nødvendigheten av leirskole som en systematisk del av  grunnskolen. Disse innspillene ble i etterkant av konferansen overlevert  helseminister Bent Høie. Ref. em

Gå tilbake til oversikten