Oppfølgingsmøte med den nye Kunnskapsministeren

Publisert: 12.03.2020

Møtet onsdag 11. mars med Guri Melby, ny rådgiver og leder NLF ble sammensatt og bra. Hovedtema var oppfølging av lovfestingen der flere utfordringer ble lagt fram og diskutert.

 • – Utilsiktede konsekvenser med økt pågang etter kortere 3 døgns opphold. Det var ikke intensjonen med loven.
  – GSI-rapportering på varighet av opphold ble tatt opp.
  – Saken følges opp politisk.
  – Det vurderes rundskriv til kommunene på forståelse av loven/intensjon.
  – Det sees på mulighet for økonomiske insentiver som har blitt borte med øremerkingen.
 • Det er ikke tema pr. nå med en statlig godkjenning av leirskoler.
  Anbefalingsordningen NLF står for fungerer bra.
 • NOU 2019-23 som foreslår å fjerne lovfestingen av leirskoleopphold er ikke aktuell politikk.
 • Korona-problematikken.
  – Anvisninger fra FHI og lokale kommuneoverleger følges på alle leirskoler.
  – Ved avlysninger søker vi å se etter løsninger ved å flytte opphold til seinere. Leirskolene er konstruktive og på tilbudssiden.
  –  Vi viste til leirskolenes vanlige regler for avbestilling, og at vi følger de ved evt. avbestillinger.
  – Regjeringen ser de økonomiske utfordringene.
  – Problematikken tas opp i dagens fraksjonsmøte på Stortinget.

Fra fjorårets lovfesting av leirskoletilbudet.

Gå tilbake til oversikten