Nytt landsmøtevedtak om fire døgns leirskoleopphold

Publisert: 22.11.2021

Norsk Leirskoleforening avholdt landsmøte på Klokkerholmen leirskole 9. – 10. november 2021

Fire døgns leirskole var et av temaene, og følgende vedtak ble fattet:

Stortingets intensjon med lovfestingen av leirskole er å videreføre den etablerte leirskoletradisjonen på 4-døgns opphold.
Norsk Leirskoleforening oppfordrer alle sine medlemssteder som har 4-døgns leirskole å si nei til forespørsler om kortere leirskoleopphold, og i størst mulig grad tilby minimum 4-døgns leirskole av hensyn til kvaliteten i tilbudet.
Bestillere som krever kortere leirskoleopphold bør ikke få prisreduksjon.  

Norsk Leirskoleforening skal jobbe for at 4-døgns leirskoleopphold sikres i ny Opplæringslov

 

Det vises til tidligere vedtak og forklaring til saken fra landsmøtet på Sula i 2019

Gå tilbake til oversikten