I fjor vedtok politikerne i Stokke kommune å fjerne tilbudet fra neste år for å bedre økonomien. Nå mener rådmannen at kommunen bør opprettholde tilbudet for elevene når Stokke blir en del av nye Sandefjord kommune fra 2017.

– Det var det vi ønsket og håpet da vi sendte det brevet vi sendte til kommunen, sier FAU-leder Ivar Amundsen ved Melsom skole.

I slutten av januar skrev han et brev til kommunen hvor han påpekte at det, på grunn av kommunesammenslåingen med Sandefjord og Andebu, ville være forhastet å si opp avtalene med flere leirskoler.

– En fordel med likt tilbud

Konstituert skolesjef i Stokke, Reidun Johannessen, sier innstillingen til politikerne kom etter brevet fra Amundsen og FAU.

– Siden vi blir én kommune, ser vi at det er en fordel at vi får det samme tilbudet. Det har også kommet en henvendelse fra Melsom FAU hvor de ønsker at vi skal ha et leirskoletilbud, som også er utgangspunkt for at saken kommer opp igjen, sier hun.

I Sandefjord er det vedtatt å tilføre 1,5 millioner kroner til drift av leirskole, mens Andebu kommune har et fullfinansiert leirskoletilbud i sitt budsjett. Det er altså bakgrunnen for at politikerne i Stokke nå skal se på saken på nytt.

Opp til politikerne

Det er formannskapet i Stokke som har bedt om at saken kommer opp til ny politisk behandling. Innstillingen fra rådmannen er at leirskoletilbudet skal videreføres.

Nå er det opp til politikerne om det fortsatt blir leirskole på Stokke-elevene.

– Det kan man aldri vite, men så vidt jeg forstår så er de fleste partiene positive til å innføre leirskoleordning igjen, så vi håper at saken går gjennom, sier Amundsen.

Kommunestyremøtet i Stokke er 29. februar.