Nyhetssak fra Sdir

Publisert: 10.05.2019

Unntak for fartøy som fører 12 passasjerer eller færre i undervisningssammenheng

På grunn av mange høringssvar vil det ta tid å fastsette nytt regelverk for fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Sjøfartsdirektoratet gir derfor et begrenset unntak fra regelverket for de som driver med sjøvettopplæring i regi av barnehager, skoler eller lag og foreninger.

BEGRENSET UNNTAK: Barnehager, skoler, lag eller foreninger som driver med sjøvettopplæring gis et begrenset unntak fra regelverket, og kan derfor fortsette sine aktiviteter som før. FOTO: Stig Fredrik Olaisen / Fotokonkurransen for fritidsbåt

BEGRENSET UNNTAK: Barnehager, skoler, lag eller foreninger som driver med sjøvettopplæring gis et begrenset unntak fra regelverket, og kan derfor fortsette sine aktiviteter som før.
FOTO: Stig Fredrik Olaisen / Fotokonkurransen for fritidsbåt

Inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehager, skoler og leirskoler fortsette sine aktiviteter knyttet til sjøvett og opplæring som før.

Sjøfartsdirektoratet arbeider for tiden med ny forskrift for fartøy som fører 12 passasjerer eller færre. Det er stort engasjement rundt disse endringene, noe som antall høringsinnspill til forslagene viser. Direktoratet får ikke fastsatt forskriften i inneværende sesong.

Inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehager, skoler og leirskoler derfor fortsette sine aktiviteter knyttet til sjøvett og opplæring som før, uten at det er nødvendig å søke om dispensasjon. Aktørene må da følge reglene som gjelder for fritidsfartøy. I tillegg anbefaler Sjøfartsdirektoratet at aktørene også oppfyller følgende:

  • Fartøyet opererer i maksimum 10 knop
  • Fører av fartøyet har båtførerprøven
  • Det er god mobildekning i området og mobiltelefonen oppbevares i vanntett futteral
  • Alle om bord er iført egnet flyteutstyr under hele seilasen
  • Fartøyet har om bord en innretning som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet

Gå tilbake til oversikten