NOU 2019:23 torpederer elevenes leirskoletilbud

Tusenvis av elever vil miste tilbudet. Foreldregruppa vil igjen presses til pengeinnsamlinger på kant med gratisprinsippet. Skolene får en svekkelse av kvaliteten i leirskoleopplæringen.

Utredningen om ny Opplæringslov for framtidas skole er på over 800 sider, og behandler også leirskoletilbudet. På det er utredningen oppsiktsvekkende mangelfull. Utvalgets begrunnelser avdekker liten kunnskap om og forståelse av leirskoleordningen, og verdiene tilbudet har i grunnskoleopplæringen.

Utvalgets innstilling undergraver den norske leirskoletradisjonen. Utvalget vil fjerne ikke bare den nye lovparagrafen om leirskole, men også all forankring leirskoleopplæring har i lov og læreplanverk. Med det fratas elevene retten til et leirskoleopphold, lærerne mister metodefrihet og skolene må greie seg uten leirskolelærere. Det vil utradere leirskole som læringsarena slik vi kjenner den gjennom 50 års lang og god tradisjon.

Med utvalgets nedslående forslag, blir dette en omkamp om lovfestingen bare noen måneder etter det samstemte Stortingsvedtaket i juni 2019. Det er både overraskende og skuffende.
Men sammen skal vi vinne denne kampen også!

Leirskoleforeningens høringssvar er sendt ut til alle medlemmer.
Vi regner med at et samlet tverrpolitisk Storting vil avvise denne delen av NOU`en.

Naturopplevelser, læring og glede!