Norsk Leirskoleforening får tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB

Publisert: 03.04.2023

Norsk Leirskoleforening har søkt om 2,6 mill i tilskudd, og har fått innvilget søknadsbeløpet i sin helhet. Pengene vil bli fordelt ut til interesserte leirskoler som er tilsluttet og anbefalt i Norsk Leirskoleforening.
NLF-leirskolene kan søke om støtte til både utstyr, faste innstallasjoner og kompetanseheving/kurs.
Hovedmål for tiltakene er å stimulere til økt aktivitet for barn og unge som er på leirskoleopphold, og andre i leirskolens nærområde.
Det vil om kort tid bli sendt ut et skjema som leirskolene bruker for å søke om penger.

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for verdifull støtte. 

Det kan søkes om midler både til kompetanseheving  i undervisningspersonalet og til utstyr og aktiviteter på leirskolen.

Eksempler til det siste:

   • klatrestolpe
   • utendørs bordtennisbord
   • redningsvester
   • utstyr for trygg svømming/bading utendørs
   • SUP-brett
   • kano/kajakker
   • feltutstyr ferskvann/saltvann/skog
   • stereoluper
   • mm.

Utstyr og faste innstallasjoner kan brukes både i leirskoleundervisningen og ved fritidsaktiviteter på leirskolen. Det kan også lånes ut til elever på lokale skoler og til lokalbefolkningen.

Relevante bærekraftshensyn:

 • Sørger for at lokaliseringen av tiltaket er bærekraftig.
 • Sørger for at flere kan delta uavhengig av økonomi.
 • Velger bærekraftige materialer.
 • Gjenbruk og merbruk av arealer og bygninger.
 • Gir flere tilgang til lavterskel tur-, gange- og aktivitetsområder.
 • Bidrar til økt fysisk aktivitet blant barn og unge.
 • Bidrar til universell utforming

Samarbeidspartnerne kan være
leirskoledrivere/eiere, kursholdere og lokale entrepenører.
Det kan være aktuelt å stille med områder/fasiliteter for det som eventuelt skal installeres.
Ved etablering av faste innstallasjoner kan lokale entrepenører bli involvert.

I noen tilfeller kan det bli aktuelt med offentlige godkjennelser.

Gå tilbake til oversikten