NLF på budsjetthøringer

Publisert: 27.10.2019

Norsk Leirskoleforening anmodet om tid i to budsjetthøringer, og fikk tildelt plass i begge. Dette er den beste arena for å sette fokus på saken, og særlig verdifullt nå i etterkant av lovfestingen. Vi møter tverrpolitiske Stortingsgrupper med hver sine ansvarsområder for leirskoletilbudet.

Leder og nestleder utenfor høringssalen. Høringen overføres direkte på Stortingets nett-TV.

 

Utdannings- og forskningskomitèen den 14.10.19 Elisabeth Mellbye og Trond Setlo møtte en fulltallig komitè
Kommunal- og forvaltningskomitèen den 22.10.19 Martin Berg og Trond Setlo møtte.

NLF takket for lovfestingen, og mange i komitèene nikket samtykkende når vi la til at det var et viktig vedtak.

Vi fikk lagt fram vårt budskap om den utilsiktede etterspørselen vi ser etter 3 døgns opphold; en bekreftelse på det vi advarte mot under forarbeidene til loven.

Det var viktig å få gitt denne statusrapporten til komitèene, som nå kan vurdere hvordan denne uønskede utvikling kan stanses. En god bonus var samtalene vi fikk med flere medlemmer etter høringene. Avtaler ble gjort om videre oppfølging.

Her kan du se NLF`s innlegg på Stortingets nett-TV    (Oppstart 5 min ut i sendingen)

Komitèhøring Foto: TS

NLF`s innlegg i Kommunal- og forvalningskomitèen

Gå tilbake til oversikten