NLF – Landsmøte 9. nov. 2017

Publisert: 21.08.2017

Medlemmer av Norsk Leirskoleforening inviteres til landsmøte torsdag 9. november kl. 10.00.

Landsmøtet avholdes på Knaben leirskole i Kvinesdal kommune i forbindelse med det nasjonale leirskolekurset. Foreningens handlingsplan er kurstema på onsdag kveld, dagen før landsmøtet, og landsmøtedeltagerne oppfordres til å delta på det og avslutningsmiddagen på torsdag kveld.

Norsk Leirskoleforening (NLF) er en pedagogisk interesseforening som på fritt grunnlag samarbeider med aktuelle myndigheter og andre organisasjoner. NLF arbeider for at naturopplevelse og økologisk helhetsforståelse får en framtredende plass innenfor alle deler av opplæringssystemet.

Saker som medlemmene vil ha behandlet på landsmøtet sendes landsstyret minst to måneder før landsmøtet, innen 9. sept 2017 (Jfr. NLF`s vedtekter §5.6)

Landsmøtet skal etter foreningens lover behandle følgende saker:
• Styrets beretning for 2-årsperioden
• Revidert regnskap
• Handlingsplan for de neste 2 årene – andre saker
• Behandle evt. innkomne forslag
• Budsjett, kontingent, administrasjonskostnader og vurderingsgebyr
• Valg av leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år
• Valg av revisorer og valgkomite for 2 år

Påmelding: Navn, arbeidssted og e-postadr. sendes innen 1. oktober til:
trond.setlo@leirskole.no med kopi til knaben.leirskole@kvinesdal.kommune.no
Bindende påmelding.

Prisen for landsmøtet er satt til kr 1300,-
(To overnattinger onsdag-fredag)
Beløpet innbetales innen 14. oktober til konto 2480 09 77807 NLF, Bentserødv. 45, 3234 Sandefjord
(Alternativt kan faktura fås tilsendt på mail. Dersom det ønskes, oppgis fakturaopplysninger og e-postadresse ved påmelding.)

Gå tilbake til oversikten