NLF jobber videre med kommende ny Stortingssammensetning for å sikre leirskoletilbudet

Publisert: 28.07.2017

Snart valg – nye muligheter, nye gevinster?
Sittende regjering har dessverre sviktet barna som rammes av leirskolekutt. Det ble med fagre ord!
En mulig kommende statsminister har blitt påminnet leirskole for alle; enhetsskolen, sosial utjevning, integrering, folkehelse, miljø og læring. Det bør klinge godt!

Trond Setlo

28. juli -2017·

Regjeringen sa nei til å sikre alle elever leirskole som læringsarena – valget kan endre på det!

Gå tilbake til oversikten