NLF i møter med KD og KUF

Publisert: 27.03.2014

I forbindelse med kommende styremøte i Oslo, møter vi representanter fra H, V og Krf fra Utdanningskomiteen.
Deretter har vi møte med statssekretæren i Kunnskapsdepartementet. Med det har vi en direkte link til Torbjørn Røe Isaksen.

Vi har klare forventninger om at leirskole-merknaden til statsbudsjettet 2014 blir fulgt opp med handling. KD har i lengre tid lovet å følge utviklingen nøye, og iverksette tiltak dersom det viser seg å være nødvendig. Det er det, og en samlet KUF-komite har gjentatt at leirskole for alle er en nasjonal målsetting. Vi ser fram til konstruktive samtaler rundt virksomme tiltak.

Gå tilbake til oversikten