NLF har deltatt på Brannvernkonferansen 2016

Publisert: 30.04.2016

I mars 2015 ble det annonsert brann på leirskole i Valdres i alle nyhetskanaler. Det var Høgeset leirsted som brant ned til grunnen. Høgeset var leirskole for norske elever for mer enn 30 år siden. Nå var bygget periodevis utleid til selvhushold for en dansk idrettshøyskole.

Høgeset-brannen var tragisk og satte en støkk i oss alle, men det var altså ikke en leirskole for norske elever og har aldri vært en NLF-leirskole.

Norges Brannvernforbund satte søkelys på denne brannen.
På hjemmesidene deres forteller de:
«Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som arbeider for at liv, helse og verdier ikke skal gå tapt i brann. Gjennom informasjon, opplæring, sertifisering og rådgivning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for brannsikkerheten»

På deres årlige konferanse på Gardermoen 25.-26. april var et av fagseminarene:

Er brannsikkerheten god nok i asylmottak og leirskoler

NLF ble invitert til å holde innlegg på temaet «Hva er en leirskole» og undertegnede møtte.

Jeg var i mitt halvtimes innlegg tydelig på at:

  • leirskoler medlem av NLF er underlagt et kvalitetssikringssystem hvert 5. år, også med henblikk på brannsikring.
  • det er de kommunale myndighetene som skal godkjenne bygget i hht plan- og bygningsloven
  • det lokale brannvesen eller brannforebyggende avdeling har ansvar for tilsyn.
  • det er byggeier som plikter å samarbeide med disse myndighetene og å rette avvik umiddelbart
  • NLF-leirskoleeiere og kommunalt undervisningspersonell tar brannsikkerhet på største alvor
  • det viktigste for oss er å informere og vise at det er trygt å reise på leirskole.

I spørsmålsrunden i etterkant ble det foreslått at leirskolene kunne legge inn i undervisningen for elevene litt om brannvern.

Videre ble det foreslått at leirskolestedene, for å trygge brukerne, kunne legge ut godkjent brannsynsrapport på hjemmesidene sine.

Jeg oppfordret videre Norges Brannvernforbund til å henvise til vår kvalitetssikring hvis det ble spørsmål om brannsikring.

Elisabeth Mellbye
Nestleder i NLF

Gå tilbake til oversikten