NASJONALT LEIRSKOLEKURS 2015

Publisert: 21.08.2015

KURSSTED: Grøtavær leirskole

En leirskole med fantastisk beliggenhet i øyriket rett nord for Harstad

TIDSPUNKT: Søndag 1. november til torsdag 5.november 2015

MÅLGRUPPE: Leirskolelærere, leirskoledrivere og øvrig personale.
Lærere, foreldre og andre interesserte.

Kurset vil ha fokus på følgende emner:

• Leirskoleaktivitetene på Grøtavær leirskole

• Fiske

• Nærmiljøet som læringsarena

• Lokal historie

• Tokt i Tore Hunds rike. Besøk til Meløyvær og Bjarkøy.

• Søk og redning

• Praktisk førstehjelp

• Forskjellige driftsformer, samarbeid mellom vertskap og vertskommune. Eksempler og diskusjon.

• Rutiner ved bestilling, avbestilling og depositum.

• Tilpassing av kost til enkeltelever med spesielle matbehov.

• Erfarne leirskolelærere lærer av hverandre.

PÅMELDING: Navn, arbeidssted og fakturaadresse sendes innen 1. oktober per epost til:
trond.setlo@leirskole.no med kopi til leirskolen@harstad.kommune.no. Bindende påmelding.

KURSAVGIFT: Kr 4000,- innbetales innen 14. oktober til
konto: 2480 09 77807    NLF, Bentserødv. 45, 3234 Sandefjord

Inkluderer alle utgifter for full pensjon, utflukter og ekskursjoner.
Reiseutgifter t/r Grøtavær kommer i tillegg.

Landsmøtet 2015 avholdes i forkant av leirskolekurset,
fra kl 17.00 lørd. 31. okt – søndag 1. nov.

Aktuelle fly

Søndag 1. november:
Fly fra Gardermoen:
SAS, avgang klokken 11.30, ankomst 13.10.
Norwegian, avgang 13.15, ankomst 14.55.

Det vil bli satt opp buss til Grøtavær som går fra flyplassen ca klokken 15.15.
De som reiser med SAS kan vente på flyplassen eller gå på denne bussen i Harstad sentrum.
Bussen betales av den enkelte.

Torsdag 5. november:
Fly til Gardermoen
SAS, avgang klokken 17.55
Norwegian, avgang klokken 20.05

Det vil bli satt opp buss fra Grøtavær. De som skal reise med Norwegian og synes det blir lenge å vente på flyplassen kan være med inn til Harstad sentrum og ta Flybussen til Evenes senere.
Bussen betales av den enkelte.

Program:

Søndag 1. november
17.00   Innkvartering.
18.30   Kveldsmat
19.30   Velkommen til Grøtavær leirskole. Informasjon om leirskolen og årets høstkurs.

Mandag 2. november
08.00   Frokost
09.00   Førstehjelp. Sår- og kuttskader. Søk og redning
12.00   To stasjoner:
-Leitestua. Leirskoleaktiviteter inne. Bygging av kassedrager.
eller
-Tilpassing av kost til enkeltelever med spesielle matbehov.
15.30   NLF-info fra landsmøtet, handlingsprogrammet og politisk arbeid.

17.00   Middag

18.00   «Aslaks hjørne»
Tema 1:           Klasseledelse på leirskole.
God klasseledelse handler om
– skape en positiv og støttende relasjon til hver enkelt elev
– etablering av en god læringskultur og et læringsfellesskap
– etablering av struktur, regler og rutiner
– tydelige forventninger og motivering av elevene
Gruppearbeid og diskusjon.
Tema 2:           Leirskole – tradisjon eller sirkus. Diskusjon

Tirsdag 3. november
08.00   Frokost
09.00   Gruppe 1
                Tokt til Meløyvær og Bjarkøy. Omvisning på Meløyvær fort. Strandhugg med lokalhistorie på Bjarkøy.
09.00   Gruppe 2
                 Natur- og samfunnsfagtur til Skarsteinnes.
17.30   Middag
19.00   Erfaringsutveksling på bryggeloftet.

Onsdag 4. november
08.00   Frokost
09.00   Gruppe 1: Natur- og samfunnsfagtur til Skarsteinnes. Kortere utgave enn på tirsdag.

12.00   Forskjellige driftsformer, samarbeid mellom vertskap og vertskommune.  Eksempler og diskusjon. Rutiner ved bestilling, avbestilling og depositum.  Web-baserte bestillingsløsninger.

09.00   Gruppe 2: Tokt til Meløyvær og Bjarkøy. Omvisning på Meløyvær fort. Strandhugg med lokalhistorie på Bjarkøy.

17.00   Isbading på Norstøya (frivillig!!)
20.00   Kursmiddag ut i de sene time

Torsdag 5. november
08.00   Frokost
09.00   Bygda som læringsarena. Tur til Burøya. Natursti. Leirskoleaktiviteter .
12.30   Lunsj og oppsummering
14.30   Avreise (ferga går 15.00)

Gå tilbake til oversikten