Leirskoleopphold og smittevernregler

Publisert: 11.02.2021

NB! Oppdatert 22- mars -21
KD presiserer at det er anbefalingene i smittevernveilederne som gjelder dersom der er konflikt med vedlagte svar fra KD den 4. feb.

Kunnskapsdepartementet har besvart spørsmål fra Norsk Leirskoleforening i forbindelse med vårt møte den 12. jan.
Svaret gjør det klart at det kan være mulig å gjennomføre leirskoleopphold på både gult og rødt nivå.
Det samme gjelder svømmeopplæring.

 

 

Helsedirektoratets og Udir sine sider står det:

Leirskoler og elevsamlinger på tvers av skoler eller kommuner

Leirskoler samler elever fra ulike regioner. Disse bør også følge «Råd for elever som bor på internat» i veileder for ungdomsskole og videregående skole så langt de er dekkende. Elevene bør bo og ha aktiviteter innen sin kohort. Det anbefales ikke å gjennomføre leirskole i kommuner som er på rødt tiltaksnivå. Likeledes, hvis en klasse/skole er på rødt nivå, bør de ikke delta på leirskole.

Ved elevsamlinger/fagundervisning der elever fra flere skoler i samme kommune samles, bør det legges til rette for at elever som ikke tilhører samme kohort kan holde anbefalt avstand.

Ved spesielle lands- eller regionsdekkende undervisningstilbud der elever samles over flere dager, bør man følge «Råd for elever som bor på internat» i veileder for ungdomsskole og videregående skole så langt de er dekkende.

Det bør legges til rette for at avstand kan opprettholdes både i og utenfor undervisningssituasjonen. Deltagerne bør organiseres i mindre grupper slik at antall kontakter begrenses. På rødt tiltaksnivå anbefales det at fagsamlinger gjennomføres digitalt.

For både leirskoler og elevsamlinger må det foreligge en plan for håndtering av elever som blir syke eller må i karantene. Dette innebærer å ha tilgjengelige fasiliteter for isolasjon/karantene og rutiner for hjemreise.

Det må sikres gode rutiner for informasjon, både i forkant av samlinger og dersom det oppstår sykdom eller påvises smitte. Det må vurderes om det bør opprettes kontakt med lokale helsemyndigheter i forkant av leirskoleopphold/samlinger for håndtering av mulig smitte.

 

 

Avlyste leirskoleopphold er en utsettelse
 Informasjon på Udir:

Skoler som må avlyse leirskole som følge av koronaviruset, må gjennomføre leirskole på et senere tidspunkt. Kommunen må da tilby leirskole eller annen skoletur med minst tre overnattinger i sammenheng på et senere tidspunkt i grunnskoleopplæringen.

Dette kravet gjelder ikke for elever som går i 10. trinn skoleåret 2020 – 2021.

Skoleeier må sørge for at smittevernreglene som gjelder for skolene også blir fulgt under oppholdet. For elevene som deltar på leirskolen gjelder ikke avstandskravet på 1 meter.

Arrangørene må sørge for at syke personer ikke deltar og har også ansvar for å sikre at det er mulig å ivareta god hygiene. I tillegg må de ha oversikt over deltakerne på arrangementet for å kunne bistå kommunen med eventuell smittesporing senere. Informasjonen om deltakerne skal oppbevares forsvarlig og skal slettes etter ti dager. 

 

Les svaret her:  Svar om leirskole og svømmeopplæring KD 04.02.21

Gå tilbake til oversikten