Mulig koronatillegg på leirskoler

Publisert: 20.09.2020

En gruppe leirskoler har sammen fremmet en uttalelse om et koronatillegg for økte oppholdskostnader knyttet til pålagte smittevernstiltak. (Se nedenfor)

Norsk Leirskoleforening har stor forståelse for at dette kan være nødvendig så lenge vi er i denne ekstraordinære situasjonen.
Behovet for et slikt tillegg vil variere mellom leirskolene. Den enkelte leirskole avtaler med med sine brukere det som faktureres ut over avtalt oppholdspris.

Den ekstraordinære korona-situasjonen vi nå befinner oss i, medfører nye utgifter for leirskolestedene i forbindelse med pålagte smittevernstiltak. Vertskapet på de fleste leirskoler er ikke en del av den offentlige skolen driftsmessig og økonomisk, og får ikke støtte til disse utgiftene eller til innkjøp av varer. Et lite tillegg på oppholdsprisen vil hjelpe til med å dekke noen av de utgiftene smittevernstiltakene medfører, som hånddesinfisering, økt renhold, tilpasset gruppedeling ift kohorter, tilpasset matservering og økt bemanning knyttet til dette.
Vi tillater oss å vise til at flere andre bransjer allerede opererer med et tillegg for ekstraordinære utgifter, bl.a. ved tannlegekontor, frisør, lege og overnattingsbedrifter. Det kan nevnes at DNT sine hytter tar et koronatillegg på kr 45,- per person per døgn. For leirskolene har noen antydet et tillegg på 50 kr per elev for 4 døgns opphold, men behovet for et evt. tillegg og størrelsen på dette avgjøres av den enkelte leirskole basert på lokale forhold. 

Gå tilbake til oversikten