Møter på Stortinget

Publisert: 27.01.2015

NLF har hatt gode møter med Stortingsrepresentanter fra
Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet.

Leirskolespørsmål og sikring av tilbudet ble drøftet med
Anders Tyvand (Kr.f), Iselin Nybø (V) og Freddy de Ruiter (Ap)
Fra NLF møtte Aslak Thorsen og Trond Setlo.
Dialogen var god og representantene tok med seg innspillene til sine partier for vurdering og oppfølging.
Det ble avtalt å videreføre samtalene utover våren.

Utgangspunktet var merknadene til post 66 på statsbudsjettet, «Tilskudd til leirskoleopplæring».

«Komiteen vil igjen understreke at leirskoleopphold er en verdifull opplevelse for skoleelever.»
Stortinget v/ KUF-komitèen bestiller i merknaden en gjennomgang av regjeringen  «……slik at dette tilbudet kan sikres på en god måte.»
På den bakgrunn ga NLF uttrykk for en klar forventning om at dette følges opp.
Det ga representantene sin tilslutning til.

Leirskole er en godt innarbeidet tradisjon med finansieringsordning og forankring til lovverk, men trenger en tydeliggjøring og bedre sikring for å nå den nasjonale målsettingen.
Det blir feil at det lokalt kuttes i dette elev-tilbudet. Ingen ønsker det med en faglig begrunnelse.

Det er behov for et tverrpolitisk «leirskoleforlik»!

Gå tilbake til oversikten