Leirskole – kutt kontra sikring?

Publisert: 23.10.2015

Møte med Høyre og Fr.p.
NLF v/ leder og nestleder møtte 22. okt. regjeringspartiene til samtaler om leirskolesituasjonen og to foreliggende bestillinger fra Stortinget om å sikre ordningen.  (Se henvisninger i artikkelen nedenfor.)

For Høyre møtte Kent Gudmundsen fra KUF-komitèen sammen med rådgiver Benedicte Røer, og fra Frp møtte politisk rådgiver Hårek Hansen for Bente Thorsen, også KUF-komitèen.

Leder og nestleder på Stortinget

Regjeringspartiene ga uttrykk for sin prinsipielle motstand mot øremerking og at GSI-tallene viser at de fleste får leirskole.  NLF viste til Vestfold fylke som eksempel på hvordan en kutt-trend kan eskalere. Over halvparten av elevene i fylket har mistet leirskoletilbudet. Videre at GSI-tallene inneholder feilkilder som nå blir avdekket av den nye elektroniske registreringen som departementet har igangsatt for å kvalitetssikre tallene.

NLF pekte videre på kommunenes vanskelige situasjon med press på å kutte i alt som ikke er lovpålagt. Det rammer uønsket leirskoleopplæringen, et tilbud «alle vil ha».
Det igjen medfører press på foreldrebetaling og brudd på loven om gratis grunnskoleopplæring.
Derfor er denne saken spesiell og må sees på uten å ri prinsipper om kommunal sjølråderett. Ett leirskoleopphold er en nasjonal målsetting. Det betinger nasjonal handlekraft gjennom sikring av tilbudet.

Det var full enighet om at leirskole er verdifullt, men uten at det ble gitt noen konkrete løfter om sikring av tilbudet. Likevel var samtalen positiv og gir grunn til en nøktern optimisme for alle de elevene som i dag står uten leirskole.

Gå tilbake til oversikten