Merknadene til statsbudsjettet 2014

Publisert: 04.10.2013

NLF har levert innspill til Statsbudsjett-høringen og fått godt gjennomslag. KUF-komiteens merknader viser den tverrpolitiske støtte leirskole har på Stortinget:
“Komiteen viser til at tilskuddsordningen til leirskoleopplæring skal stimulere kommunene til å gi alle elever et leirskoleopphold i løpet av skoletiden.”

Gå tilbake til oversikten